proces projektowy

Proces projektowy

Profesjonalny proces projektowy oparty o design thinking to kilkuetapowy plan działania. Podczas jego realizacji kilkuosobowe zespoły wykorzystują analityczne i kreatywne metody pracy w celu znalezienia rozwiązania na postawione wyzwanie.

Możliwość nawiązania współpracy

Pracując na co dzień w interdyscyplinarnych zespołach realizuję projekty oparte o podejście design thinking. Dla naszych klientów każdorazowo przygotowujemy indywidualną ofertę, uwzględniającą specyfikę firmy, jak i wyzwania, przed którym stoi. Współpraca jest możliwa w różnych formułach i zazwyczaj dotyczy realizacji całościowego procesu (od analiz po finalny projekt produktu lub usługi) lub wybranego fragmentu (np. przeprowadzenie i zdefiniowanie wytycznych, zaprojektowanie komunikacji, wypracowanie modelu biznesowego).

Zachęcam do kontaktu, spotkania i ustalenia możliwych obszarów współpracy w ramach procesu projektowego.

W niektórych przypadkach realizacja procesu projektowego może zostać sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, np. w ramach konkursu Design dla przedsiębiorców > Sprawdź szczegóły

Co możemy wypracować?

Projekty realizowane przez zespoły, którymi kierowałem lub których byłem członkiem tworzyły założenia zarówno usług, jak i produktów. Ponadto rezultatem pracy jest najczęściej dokument o charakterze strategicznym, który opisuje najważniejsze aspekty projektu – charakteryzuje klientów i otoczenie konkurencyjne, wskazuje kluczowe trendy oraz zawiera rekomendacje odnośnie działań niezbędnych do wdrożenie wypracowanych pomysłów.

Etapy procesu design thinking

Design thinking to przede wszystkim odpowiadanie na potrzeby ludzi. W podejściu tym stosuje krytyczne myślenie, aby dotrzeć do prawdziwego źródła problemu i jasno zdefiniować go z perspektywy ludzi – obecnych lub przyszłych odbiorców produktów lub usług. Mówi się tu o empatii i „wejściu w buty klientów”, co pozwala na poznanie w pełni ich potrzeb i oczekiwań. Na tej podstawie buduje się koncepcje rozwiązań, które są prototypowane i testowane, zanim zostaną faktycznie wdrożone w życie. W ten sposób otrzymujemy kilka etapów charakterystycznych dla pracy opartej o design thinking:

  • odkryj,
  • definiuj,
  • kreuj,
  • prototypuj,
  • testuj,
  • wdrażaj.
Proces projektowy zgodny z podejście design thinking

Narzędzia wykorzystywane przez zespół

Na każdym z etapów procesu projektowego można wykorzystywać dedykowane narzędzia i metody pracy, jak np. badania etnograficzne, wywiady pogłębione, desk research, persony, mapy podróży klientów, burza mózgów, papierowe modele, storyboard czy service blueprint. Wspierają one zbieranie informacji pomocnych w pracy w poszczególnych etapach. Nie ma jednak jednego, uniwersalnego planu przejścia przez cały proces. Każdorazowo trzeba go dostosowywać do wybranego wyzwania.

Oprócz skupienia na potrzebach odbiorców, jedną z podstawowych zasad design thinking jest praca w interdyscyplinarnych zespołach. W organizacjach buduje się kilkuosobowe zespoły projektowe, realizujące zadania w poszczególnych etapach. Ich działanie powinno być wsparte innowacyjnym środowiskiem pracy, otwartym m.in. na poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, eksperymentowanie, popełnianie błędów i prototypowanie.