szkolenie design thinking

Szkolenie design thinking

Szkolenie design thinking to zazwyczaj dwudniowe, praktyczne warsztaty, podczas których uczestnicy poznają poszczególne kroki procesu projektowego. Wykorzystywane są narzędzia charakterystyczne dla podejścia design thinking, a całość polega na rozwiązaniu konkretnego case study. Uczestnicy mają więc okazję przygotować propozycję realnego rozwiązania ucząc się przy okazji nowego sposobu pracy.

Szkolenie design thinking – wstępny plan

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników metod pracy i narzędzi design thinking, które będą mogli wykorzystywać na poszczególnych etapach tworzenia oferty firmy, jej produktów, usług i komunikacji oraz do modelowania procesów wewnętrznych.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • praktyczne poznasz wszystkie etapy procesu opartego o podejście design thinking,
 • dowiesz się jak zaplanować i przygotować proces projektowy,
 • przećwiczysz wybrane narzędzia możliwe do wykorzystywania w trakcie pracy projektowej,
 • nauczysz się tworzyć propozycję wartości uwzględniającą potrzeby klientów,
 • dowiesz się jak tworzyć innowacyjne produkty i usługi mające szansę na wyróżnienie na rynku,
 • poznasz zasady tworzenia innowacyjnego środowiska pracy w swojej firmie.

Ogólny program

 • Proces Design Thinking – wprowadzenie do metody i dobre przykłady jej wykorzystania.
 • Odkrywanie – definiowanie wyzwań do pracy oraz metody zbierania potrzeb i oczekiwań odbiorców.
 • Definiowanie – zbieranie spostrzeżeń (m.in. tworzenie Person i map podróży klientów – customer journey map).
 • Kreowanie – metody generowania pomysłów, ich oceny i wyboru do dalszej pracy.
 • Prototypowanie – możliwości prototypowania produktów i usług (m.in. tworzenie storyboard i papierowych modeli).
 • Testowanie – metody zbierania informacji zwrotnych od odbiorców rozwiązań i dopracowywania prototypów.
 • Wdrażanie – metody przeobrażenia pomysłu w produkt lub usługę oraz metody i narzędzia wspomagające wdrożenie (m.in. service blueprint i kanwa modelu biznesowego).

Program szkolenia zamkniętego jest każdorazowo dostosowywany do organizacji. W tym celu przeprowadzany jest wywiad diagnozujący potrzeby, a w jego efekcie opracowywany ostateczny program.


Szkolenia design thinking otwarte realizuję m.in. we współpracy ze Szkołą Project Managerów – szkola.pm

Istnieje możliwość zorganizowania dłuższego szkolenia dla przyszłych moderatorów design thinking, podczas którego uczestnicy w większym stopniu uczą się samodzielnego prowadzenia procesu projektowego > sprawdź szczegóły