moderator design thinking

Szkolenie moderator design thinking

Szkolenie moderator design thinking to kilkudniowe (min. 24 godziny szkoleniowe), praktyczne warsztaty, podczas których uczestnicy przygotowują się do prowadzenia procesów projektowych. Wykorzystywane są narzędzia charakterystyczne dla podejścia design thinking, a całość polega na rozwiązaniu konkretnego case study. W trakcie szkolenia dzielę się swoim wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu procesów design thinking dla klientów biznesowych.

Szkolenie moderator design thinking – wstępny plan

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do organizowania pracy zespołu zgodnie z procesem design thinking i zarządzanie procesem projektowym.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

  • dowiesz się jak tworzyć zespoły projektowe i zarządzać ich pracą w oparciu o design thinking,
  • nauczysz się dobierać narzędzia pracy do poszczególnych etapów procesu i specyfiki projektu,
  • nauczysz się projektować innowacyjne modele biznesowe w efekcie procesu projektowego,
  • poznasz metody analizowania trendów i wniosków z badań oraz przekładania ich na budowane rozwiązania,
  • nauczysz się analizować punktów styku klienta z marką i jej produktami,
  • przećwiczysz tworzenie przetestowanych koncepcji rozwiązań możliwych do wdrożenia.

Ogólny program

Blok I Podstawy design thinking

Design thinking a innowacyjność
Budowanie rozwiązań w oparciu o propozycję wartości
Tworzenie modeli biznesowych opartych o innowacje
Potencjał design thinking w zmienianiu organizacji

Blok II Budowanie multidyscyplinarnych zespołów

Role grupowe
Orientacja na potrzebach odbiorców
Fazy rozwoju zespołu
Pobudzanie kreatywności zespołów
Przygotowanie przestrzeni do pracy
Określanie wyzwań

Blok III Praca na praktycznym wyzwaniu

Poznanie wyzwania

Odkrywanie
Metody badań – etnograficzne, wywiady pogłębione, desk research
Analizowanie trendów

Definiowanie
Zbieranie spostrzeżeń
Mapa podróży użytkownika
Persona
Modele mentalne

Kreowanie
Burza mózgów
Wybór obiecujących pomysłów

Prototypowanie
Papierowe modele
Storyboard

Testowanie
Sprawdzanie rozwiązań z użytkownikami
Zbieranie informacji zwrotnych

Wdrażanie
Service blueprint
Kanwa modelu biznesowego

Blok IV Przygotowanie do roli moderatora

Organizowanie warsztatów design thinking
Moderowanie pracy wewnątrz organizacji
Planowanie procesu projektowego


Program szkolenia zamkniętego jest każdorazowo dostosowywany do organizacji. W tym celu przeprowadzany jest wywiad diagnozujący potrzeby, a w jego efekcie opracowywany ostateczny program.

Istnieje możliwość zorganizowania krótszego szkolenia, podczas którego uczestnicy poznają podstawy podejścia design thinking > sprawdź szczegóły