szkolenie design thinking

Szkolenia

Szkolenia design thinking to zazwyczaj dwudniowe, praktyczne warsztaty, podczas których uczestnicy poznają poszczególne kroki procesu projektowego. Wykorzystywane są narzędzia charakterystyczne dla podejścia design thinking, a całość polega na rozwiązaniu konkretnego case study. Uczestnicy mają więc okazję przygotować propozycję realnego rozwiązania ucząc się przy okazji nowego sposobu pracy.

Oprócz poznania wszystkich etapów procesu projektowego możliwe jest zorganizowanie szkolenia z wybranego aspektu związanego z design thinking (np. prowadzenie badań i tworzenie propozycji wartości, generowanie pomysłów, budowanie modelu biznesowego).

Szkolenia z obszaru design thinking

Szkolenie design thinking

Szkolenie moderator design thinking

Szkolenie kreatywne metody generowania pomysłów